קרנות

קרן בערבות מדינה

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה נועדה לסייע להקמת עסקים חדשים ולעסקים קיימים שיש להם פוטנציאל להתפתח, ליצור מקומות עבודה חדשים ולתרום לצמיחת המשק הישראלי.

עסק קטן מוגדר כעסק עם מחזור שנתי של עד 25 מיליון ש"ח.

עסק בינוני מוגדר כעסק עם מחזור שנתי של 25-100 מיליון ש"ח.

הקרן מעניקה הלוואות בגובה של עד 8 מיליון דולר לעסק, בערוצים הבאים:

+ הלוואות להון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.

+ הלוואות במסלול השקעות להקמת עסקים חדשים ולהרחבת עסקים קיימים.

+ הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים אשר נמצאים בקשיי תזרים.

+ הלוואות לסיוע להקמת עסקים קטנים חדשים או להרחבת עסקים קיימים.

תנאי הזכאות

+ מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל.

+ העדר חובות לרשויות מס.

+ העדר הגבלות או עיקולים על חשבונות העסק או בעליו.

תנאי הקרן

+ תקופת ההלוואה: עד חמש שנים, מתוכם שישה חודשי גרייס (דחייה על החזר תשלומי הקרן) ועד 54 תשלומי החזר.

+ בטחונות: בין 10% ל- 25%, בהתאם להגדרת העסק (עסק בהקמה או עסק ותיק).

+ ערבות: ערבות מדינה בגובה של 60-85% מגובה ההלוואה וערבות אישית על היתרה.

+ בנקים מלווים: מזרחי, פועלים, מרכנתיל, אוצר החייל.

+ ריבית: על בסיס פריים, כמקובל במערכת הבנקאית.

​מסלולים

הלוואה עד 100,000 ש"ח: עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 3 מיליון ש"ח. מסלול מקוצר מבחינת זמני הטיפול.

הלוואה עד 500,000 ש"ח: עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש"ח.

הלוואה עד 8% מהמחזור לעסקים עם מחזור גבוה מ-6.25 מיליון ש"ח.

מסלול מיוחד – עסקים בהקמה: היקף הבטחונות הנדרש מהלווה עבור 300,000 שקל הראשונים הוא 10% בלבד מגובה ההלוואה, כאשר הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 85% מגובה ההלוואה. סך ההלוואה המקסימלי הוא 500,000 שקל (כאשר ה- 200,000 הנוספים על פי תנאי הקרן).

הגשת בקשה להלוואה

בקשות להלוואה מועברות לבנקים דרך החברות BDI ותבור, שהן החברות המסננות והמתאמות.

החברות בוחנות את השאלון שממלא בעל העסק ומעבירות המלצה לבנק. לאחר מכן הבנק מבצע בדיקה כלכלית לעסק והבקשה נדונה בוועדת האשראי הכוללת את נציג הבנק, נציג הגוף המתאם ונציג ועדת היגוי.

אין חובה לקחת יועצים בקרן זאת. עם זאת, תהליך הגשת הבקשה הוא ארוך ומורכב, ורצוי מאוד להיעזר בליווי מקצועי כדי לעבור אותו בהצלחה.

 

קרן לאומי לעסקים

קרן המופעלת על ידי בנק לאומי ומעמידה הלוואות בריבית מועדפת לעסקים קטנים ובינוניים עם בטחונות בשיעור של 25% בלבד מגובה ההלוואה ובטיפול מהיר (תוך כ-14 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה).

תנאי ההלוואה

+ סכום ההלוואה: 300,000 ש"ח – 1,000,000 ש"ח.

+ ריבית והצמדה: פריים + 1.9%.

+ בטחונות: 25% מגובה ההלוואה.

+ תקופה: עד 5 שנים.

+ אופן ההחזר: תשלומים חודשיים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן (גרייס) עד שנה.

תנאי הזכאות

+ עסק בעל ותק של שנה לפחות.

+ מחזור כספי שנתי קיים בין 1 מיליון ש"ח ל-20 מיליון ש"ח.

+ אובליגו (אשראי) של עד 5 מיליון ש"ח.

+ ההלוואה מיועדת למטרת השקעה /הרחבת עסק (עד 80% מהיקף ההשקעה) /מימון צרכי הון חוזר/מימון העברת אשראי של העסק מבנק אחר.

תהליך הגשת הבקשה

הגשת בקשה להלוואה נעשית באמצעות חברת ייעוץ המורשה על ידי הבנק והיא הגוף המתאם בין העסק לבנק. חברת הייעוץ מבקרת בבית העסק, מבצעת בדיקה כלכלית של העסק ומגישה את חוות דעתה לבנק.

חברת יתד יועצים היא אחת מ-15 חברות הייעוץ היחידות בארץ המורשות על ידי בנק לאומי לתיאום וסינון הלוואות מקרן לאומי לעסקים.